Regulamin sklepu internetowego eurokoszyk.pl
 
§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Annę Rusiłowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZOOMAX HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ANNA RUSIŁOWICZ z siedzibą w Białymstoku za pośrednictwem sklepu internetowego eurokoszyk.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Annę Rusiłowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZOOMAX HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ANNA RUSIŁOWICZ z siedzibą w Białymstoku usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego oraz określa zasady korzystania z ww. sklepu i określa tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem lub Przedsiębiorcą na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 2 Definicje
 1. Sprzedawca oznacza Annę Rusiłowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZOOMAX HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ANNA RUSIŁOWICZ z siedzibą w Białymstoku, ul. Wschodnia 3, 15-158 Białystok, NIP: 9661353220, REGON: 052143495, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu.
 2. Klient oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną i z którym zawierana jest Umowa sprzedaży.
 3. Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie eurokoszyk.pl.
 6. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Sklepu działającego w domenie eurokoszyk.pl.
 7. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży Produktu zawieraną lub zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Konto oznacza, indywidualny dla każdego Klienta, panel znajdujący się w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Login oznacza, indywidualny dla każdego klienta, identyfikator składający się z ciągu znaków niezbędny do założenia Konta podczas procesu rejestracji.
 10. Hasło oznacza, indywidualny dla każdego klienta, ciąg znaków niezbędny do zabezpieczenia dostępu do Konta.
 11. Koszyk oznacza element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty które wybrał do zakupu, oraz gdzie może on dowolnie ustalać wielkość swojego Zamówienia.
 12. Produkt oznacza towar lub usługę, którą jest przedmiotem Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 13. Rejestracja oznacza czynność dokonaną przez Klienta w sposób określony w Regulaminie, wymaganą do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu w tym zawarcia Umowy Sprzedaży.
§ 3 Wymagania techniczne

Do obsługi sklepu po stronie Klienta niezbędne są:
 1. Urządzenie tj, komputer, telefon lub tablet z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową np, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge itd.
 2. Włączona obsługa plików cookies (ciasteczka).
 3. Zainstalowany program Adobe Flash Player.
 4. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i nie gwarantuje prawidłowego działania Strony oraz wszystkich jej funkcji, jeżeli któryś z ww. punktów regulaminu nie został spełniony przez Klienta.
§ 4 Kontakt ze Sklepem
 1. Klient może porozumieć się ze Sprzedającym poprzez:
  • Pocztę e-mail Sprzedawcy, tj sklep@eurokoszyk.pl
  • Numer telefonu do Sprzedawcy, tj 085 67 55 155
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na zapytania wysłane przez Klienta drogą e-mailową.
 3. Telefon podany w §4 Regulaminu obsługiwany jest przez Sprzedawcę od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 4. Sprzedawca nie gwarantuje obsługi infolinii telefonicznej w innych dniach i godzinach niż tych podanych w pkt 3.
 5. Kontakt ze Sklepem drogą e-mail jest nieodpłatny. Koszty kontaktu ze Sklepem drogą telefoniczną ponosi Klient, a opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem jego operatora.
§ 5 Utworzenie Konta
 1. Utworzenie oraz posiadanie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Aby utworzyć Konto w Sklepie Klient musi:
  • Podać swoje prawdziwe imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania i/lub adres do wysyłki, adres poczty e-mail.
  • Potwierdzić założenie konta poprzez link, który zostanie wysłany do niego drogą e-mail.
  • Zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności (dostępnej w odpowiedniej zakładce na Stronie).
 3. Klient ma możliwość w każdym momencie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zmienić dane swojego Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
§ 6 Proces zamówienia
 1. Zamówienie składane przez klienta są przyjmowane na stronie Sklepu internetowego.
 2. Zamówienie złożone na stronie Sklepu jest nieodpłatne.
 3. Do złożenia Zamówienie na stronie Sklepu nie jest wymagane posiadania Konta.
 4. Zamówienie zostaje uznane jako przyjęte do realizacji w sytuacji, kiedy Klient poprawnie wypełni Formularz zamówienia, czyli:
  • Wybierze Produkt będącym podmiotem zamówienia i doda go do Koszyka.
  • Jeżeli Klient nie posiada Konta w Sklepie, poda w formularzu niezbędne dane osobowe, tj imię, nazwisko, pełny adres (ulicę, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz, w razie konieczności, dane do faktury
  • Zatwierdzi wybraną przez siebie metodę dostawy oraz wybierze interesującą go metodę płatności.
  • Potwierdzi zamówienie, klikając przycisk “Zamawiam i płacę” znajdujący się na stronie finalizacji Zamówienia.
 5. Po poprawnym złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu Klient otrzyma drogą mailową informację potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 6. Zamówienia są obsługiwane w dniach pracy sklepu, tj od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Sklep nie gwarantuje obsługi zamówień w innych dniach oraz godzinach.
 7. Informacje podane na Stronie są wiążące do zawarcia transakcji.
§ 7 Metody dostawy oraz rodzaje płatności
 1. Kupując Produkty w Sklepie Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
  • Przesyłka kurierska DPD
  • Przesyłka kurierska DPD za pobraniem.
 2. Klient ma do możliwości następujące rodzaje płatności
  • Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy
  • Płatność poprzez serwis PayU.
  • Płatność pobraniowa u kuriera.
 3. Więcej szczegółów dotyczących metod dostawy oraz płatności z nimi związanych znajdują się w zakładce “Dostawa i płatności” znajdującej się na stronie Sklepu.
§ 8 Informacje ogólne
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu spowodowane przez celowe, niedozwolone działanie osób trzecich.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość umieszczenia w opisach Produktów dodatkowych informacji (np, obostrzeń spowodowanych względami prawnymi) mogących mieć wpływ na sposób zawarcia umomy sprzedaży z Klientem.
 3. Przeglądanie produktów w Sklepie nie wymaga posiadania konta.
 4. Wszystkie ceny widniejące w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Na ostateczną kwotę zamówienia wliczają się:
  • cena za Produkt nabyty w sklepie
  • ewentualne koszty dostawy (wszystkie informacje o dostawach widnieją w zakładce "Dostawa i płatności" dostępnej w stopce Strony)
§ 9 Przebieg wykonania Umowy Sprzedaży
 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z §6 regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji oraz wysyła na podany przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia adres e-mail niezbędne informację świadczące o zawarciu Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przed Klienta płatności przelewem tradycyjnym:
  • Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie uiszczenia opłaty przez Klienta i zaksięgowania go na koncie u Sprzedawcy
  • Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Sprzedawcy Zamówienie zostaje anulowane.
  • W przypadku prawidłowego zaksięgowania całej opłaty na koncie bankowym Sprzedawcy zoobowiązuje się on do niezwłocznego rozpoczęcia procesu wysyłki zamówionego przez Klienta Produktu na adres podany przez niego w Formularzu zamówienia.
  • Wysyłka Produktów następuje w terminie 1-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy i dostarczana jest ona kurierem DPD.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem:
  • Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji niezwłocznie, a wysyłka zamówionych Produktów następuje w terminie 1-3 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
  • Paczka jest dostarczona przez kuriera DPD na adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
  • Klient zoobowiązany jest uiścić opłatę za wykonanie Umowy Sprzedaży u kuriera podczas dostarczenia paczki. Klient ma prawo odmówić przyjęcia paczki w przypadkach opisanych w §10 regulaminu.
  • W przypadku braku opłaty za Produkty nabyte w Sklepie Umowa Sprzedaży zostaje zerwana a Produkty są dostarczane kurierem DPD spowrotem do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia wysyłki Produktów w wyjątkowych przypadkach. Sprzedawca zoobowiązuje sie rozwiązać ww. problemy w terminie natychmiastowym.
 6. Klient ma możliwość sprawdzenia stanu zamawianego Produktu bezpośrednio u kuriera podczas dostawy w ramach Umowy Sprzedaży.
§ 10 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w przeciągu 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Ww. termin rozpoczyna się od dostarczenia zamawiawiego Produktu do rąk Konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie podanym w punkcie 1.
 3. Oświadczenie może być wysłane tradycyjną pocztą lub na adres e-mail Sklepu tj. sklep@eurokoszyk.pl. W tym drugim przypadku Konsument zoobowiązany jest do wysłania skanu dokumentu z wypełnionymi wszystkimi niezbędnymi danymi.
 4. Skutkami odstąpienia od Umowy Sprzedaży są:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległośc uważa się ową Umowę Sprzedaży za nieważną.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zoobowiązuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia zwrócić Konsumentowi wszelkie koszta tj. płatność na Produkty zakupione w Sklepie oraz ewentualne koszty dostawy Pruduktu do Konsumenta zależne od wybranej przez niego metodzie dostawy. O sposobie zwrotu ww. kosztów decyduje Konsument o ile nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami.
  • Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Konsumenta zwracanego przez niego Produktu.
  • Konsument jest zoobowiązany do dołączenia do przesyłki zwrotnej dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy Sprzedaży między nim a Sprzedawcą.
  • Koszty transportu Produktu od Konsumenta do Sprzedawcy ponosi ten pierwszy
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy:
  • Jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.
§ 11 Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedażową objęte są Produkty dostępne do nabycia w Sklepie.
 2. Sprzedawca jest zoobowiązany dostarczyć do Klienta Produkt wolny od wszelkich wad.
 3. Sprzedawca ustosunkuję się do przedstawionej reklamacji Klienta w przeciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.
 4. Cały przebieg procesu reklamacyjnego i wszystkie niezbędne warunki, które Klient musi spełnić by reklamacja została rozpatrzona pozytywnie znajdują się w zakładce "Reklamacja i zwroty" znajdującej się w stopce Strony.
§ 12 Informacja o danych osobowych w Sklepie
 1. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące danych osobowych Klientów przechowywanych w Sklepie oraz szczegóły związane z polityką prywatności zamieszczone są w zakładce "Polityka prywatności" znajdującej się w stopce Strony.
§ 13 Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawarte w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian zapisu w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów praca, zmiany sposobów dostawy lub płatności, zmiany w realizacji odstąpień od Umowy Sprzedaży; w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Przykładowy formularz odstąpienia od umowy (pobierz)
AdBiAlpha SpiritAqua ArtAqua NovaAquaelBarry KingBotaniqaBritCat's BestCertechDako-ArtDinoDiversaDolina NoteciDr SeidelFarminaFitminFlexiGamiGimCatHaileaHappetHappy CatHau&MiauHerbal PetsInter-ZooJenecaJoseraKameleonKampolLincolnMikitaPessPet NovaPetmexPinokioResterSum-PlastTrixieTropicalVersele LagaVet-AgroVitakraftVitapolWiejska ZagrodaYarro
Darmowa dostawaJuż od 300 zł
Szybka realizacjaDostawa kolejnego dnia
14 dni na zwrotJasne zasady
Gwarancja jakościNajlepsze marki